Categories: General
      Date:  2.05.2015
     Title: Kurzy
CWP angličtina


Pre deti: v prevažnej miere sa orientujeme na výučbu anglického jazyka v domácom prostredí dieťaťa. Vyučovanie formou home-learningu je realizované profesionálnym učiteľom.
Pre firmy: individuálna výučba ako aj skupinová (4-5 členov). Výučba prebieha u klienta resp. v našom prostredí.
Pre individuálnych záujemcov: rýchla metóda, ktorá pomôže si osvojiť anglický jazyk pomocou individuálneho prístupu.