Crystal Water Price

logo CWP


Katalóg vám doručíme na vyžiadanie

Crystal Water Price, spol. s r.o.
Župné námestie 7
811 03 Bratislava 1
Slovak Republic

Tel.:00 421 (0) 903 55 55 32
00 421 (0) 940 85 59 93
e-mail:info@crystalwaterprice.com
marketing@crystalwaterprice.com

Kurzy

CWP angličtina
Pre deti: v prevažnej miere sa orientujeme na výučbu anglického jazyka v domácom prostredí dieťaťa. Vyučovanie formou home-learningu je realizované profesionálnym učiteľom.
Pre firmy: individuálna výučba ako aj skupinová (4-5 členov). Výučba prebieha u klienta resp. v našom prostredí.
Pre individuálnych záujemcov: rýchla metóda, ktorá pomôže si osvojiť anglický jazyk pomocou individuálneho prístupu.